Slide background

15 år? Da er du klar for trafikalt grunnkurs hos oss

Slide background

Trygt, raskt og enkleste vei til førerkort

Trafikalt grunnkurs

Krav til elev:

For å øvelseskjøre på lette førerkortklasser som bil, motorsykkel, moped og traktor må man først delta på trafikalt grunnkurs. Aldersgrensen for å delta på trafikalt grunnkurs er 15 år. Etter å ha fylt 25 år bortfaller kravet til trafikalt grunnkurs, men man må likevel delta på emnene “Førstehjelp”, “Opptreden på skadested” og “Mørkekjøring”, dersom disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.