Føreropplæring

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du starter med opplæring ved trafikkskolen og privat øvelseskjøring. Du må også ha nådd riktig alder for den førerkortklassen du skal ta førerkort i. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på den videre opplæringen ved en autorisert trafikkskole.

Alle førerkortklassene har krav om en del obligatorisk opplæring som du må fullføre før du kan gå opp til den teoretiske og den praktiske førerprøven.

Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer en elev trenger, dette er individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

Ta gjerne kontakt med oss, eller kom innom skolen vår for mer informasjon om opplæringen.

 

Privat føreropplæring

For å bli trygg i trafikken er det viktig å ha tilstrekkelig øving. Som ved annen læring består læreprosessen av innlæring, øving, repetisjon og modning. Du bør øve så mye som mulig, og du har lov til å øve både privat og ved trafikkskole så sant kravene til øvelseskjøring er oppfylt.

Aldersgrenser

15 år

Så snart du har mottatt bevis på at du har gjennomført trafikalt grunnkurs kan du begynne å øvelseskjøre på moped. Men husk at beviset, sammen med gyldig ID alltid må være med ved øvelseskjøring.

16 år

Når du er fylt 16 år kan du også øvelseskjøre på bil. For å øvelseskjøre på tyngre klasser må du først ha førerkort klasse B (personbil).

Krav til ledsager

Den som skal være ledsager ved privat øvelseskjøring må ha hatt førerrett på den aktuelle førerkortklassen minst siste 5 år sammenhengende.

Sperrefrist

For å ha lov til å øvelseskjøre må du være sikker på at du ikke har blitt ilagt sperrefrist, dvs at du har fått “utsettelse” på førerkortet. Er du i tvil, ta kontakt med politiet.

Krav til kjøretøy

Bil

Øvelseskjøring på bil foregår med person/varebil inntil 3500 kg. Bilen må være utstyrt med ekstra innvendig speil slik at ledsageren kan følge med trafikken bak. I tillegg skal bilen være merket bak med rød “L”.

Moped

Ledsager følger etter på motorsykkel. elev og ledsager skal ha refleksvester merket med rød “L”, og skal hele tiden ha radiokommunikasjon.Dersom ledsager ikke har anledning til å følge etter med motorsykkel må øving bare skje på lukket og avsperret område.

Henger (BE)

Øvelseskjøring med tilhenger når tillatt totalvekt er over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Man kan som elev øvelseskjøre med henger når man har fått førerkort på bil. Det er ikke krav til “L” for å øvelseskjøre med henger fordi man allerede innehar førerkort på bil.