Om oss

 

Arendal Trafikkskole ble startet for over 30 år siden. Vi har siste tiden gått gjennom store endringer og oppgraderinger og fremstår nå som en ny skole. Vi holder til i topp moderne lokaler i Bendiksklev 4. Arendal Trafikkskole vil gjøre alt for at du skal være fornøyd med opplæringen og ikke minst bli en trygg sjåfør.
Dagens føreropplæring handler i vesentlig grad om å tilegne seg trafikal kompetanse. En ting er å beherske kjøretøyet rent teknisk. Det er fort gjort å lære, og kan best sammenliknes med å lære seg de forskjellige bokstavene i alfabetet. Men føreren må også kunne samhandle med andre trafikanter, som best kan sammenliknes med å kunne lese flytende. Dette er en lenger prosess som også krever kunnskaper, holdninger og motivasjon for å mestre trafikkmiljøet på en sikker måte. Vi ved Arendal Trafikkskole har lagt ned mye arbeid i å legge forholdene til rette for at du skal få en så god og effektiv opplæring som mulig. Vårt mål er at du gjennom kjøreopplæringen skal kunne tilegne deg en trygg og behagelig kjøreatferd på en rask og effektiv måte, samtidig som kostnaden ved det å ta førerkort blir så lav som mulig. Tidsforbruket ved kjøreopplæring vil allikevel variere noe fra elev til elev. For å bli en god bilfører, er det også nødvendig med en viss mengde kjøretrening. Har du mulighet til å øvelseskjøre privat er dette en flott ting å ta med seg, både for å få mest mulig kjøretrening og ikke minst redusere kostnadene ved å “ta lappen”.

  • Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
  • Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse.
    Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
  • Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
  • Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.
  • Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.
  • NettAdmin gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.